Številke, da dol padeš: če bo mestni svet sprejel, bo kranjski proračun znašal skoraj 80 milijonov oziroma bomo doživeli rekorden odkup zemljišč (predvidoma cona Hrastje) kjer bo potrebno zagotoviti 6,7 milijona evrov oziroma POVEČATI PRORAČUNSKO POSTAVKO ZA 5 000 000! Cona Hrastje je torej razlog (poglaviten, a ne edini) za povečanje proračuna kjer je predvideno zadolževanje za 9,5 milijona evrov - a to so svetniki že sprejeli in ne pomeni nič posebej novega.

TAKA PRORAČUNSKA PREDVIDEVANJA IN NALOŽBE V ODKUP ZEMLJIŠČ PA DAJEJO SLUTITI, DA KRANJSKI ŽUPAN SNUJE POGOJE ZA "NEKAJ VELIKEGA". KAJ TO BO, LAHKO UGIBAMO - A POVEČANJE VSOTE ZA ODKUP ZEMLJIŠČ JE RES NEKAJ POSEBNEGA V ZADNJIH LETIH. ALI SE LAHKO URESNIČIJO NJEGOVE NAPOVEDI O ZANIMANJU PODJETIJ (TUDI TUJIH) ZA VLAGANJA V KRANJU, BOMO ZLAHKA PREVERILI. NESPORNO PA DRŽI, DA JE ZEMLJIŠČE V POSLOVNI CONI TISTI PREDPOGOJ, KI OB USTREZNI CESTNI POVEZAVI, JAMČI RAZVOJ.

Glede na to, da je bilo leto 2020 zaradi krize z virusom specifično, je povečanje letošnjega proračuna ZA TRI MILIJONE V KONČNEM ZNESKU, NAPOVED DOGAJANJA...SE BO V KRANJU RES GRADILO, BOMO DOBILI POSLOVNO CONO KOT SMO JO PRIČAKOVALI DESETLETJA? Proračun je politična kategorija čeprav ga tvorijo številke in mestni svetniki in svetnice bodo odločili o že drugem rebalansu proračuna prihodnjo sredo!

Mestni svet (slika je simbolična) bo odločil o pomembnem povečanju proračuna za leto 2021 prihodnjo sredo...