1.

MO Kranj je izdala soglasje za festival v Udin borštu za predvajanje glasbe 8 /osem ur/ dnevno oziroma 4 ure ponoči (od dveh do šestih) in 4 ure podnevi (od šestih do desetih popoldne). Tako sta zaprosili dve društvi kjer je Šenčurativa tisto društvo, ki festival že nekaj let organizira v Udin borštu.

2.

Uredba, ki zapoveduje tako soglasje je do Trme prispela po zaslugi naše bralke, ki je dejansko odkrila "kavelj 22": tudi ob našem obisku je glasba odmevala, bilo je proti poldnevu. In hrup so slišali mnogi dobesedno 24 ur dnevno, vključno (kot pravijo viri) z županom!

3.

Janez Ziherl je seveda lahko v vlogi Poncija Pilata: kdor je zaznal kršitev, naj bi se pa pritožil! Hec je v tem, da je uredbo on poznal in soglasje dal, ker je bilo z njo skladno. Pustimo stvarnost in "nabijanje muzike" vse noči in dni. Krivi so tisti, ki se niso pritožili, kajne?

4.

Ravnanje je popolni scenarij zakonitosti po Ziherlovo (položaj sekretarja, najvišja možna plača), ki je v prostem času ljubitelj gora, plezanja ipd. in sovlagatelj v plezalni center za mlade /Plezarna v Britofu/ v Kranju. V službi pa je avtor soglasja na podlagi vloge, ki mu ni bila niti malo sumljiva. Ravno nasprotno: sledil ji je v popolnosti.

5.

ZDAJ JE VRAG ODNESEL ŠALO IN NA OBČINI BODO DALI GLAVE SKUPAJ. KAJTI TA POSTOPEK JE OGLEDALO BIROKRACIJE. ALI PA ŠE ČESA DRUGEGA /GLEJ RUBRIKO NAŠI ROJAKI PO SVETU/. NAKLJUČIJ JE TOLIKO, DA NI ČUDNO, DA SMO OB ODGOVORU MOK "PADLI DOL" OB TEM, KAKO SO NAM OBČINSKI OBLASTNIKI UMESTILI FESTIVAL.