Dne 27.20. 2011 je bila Trma "kriva" za sejo senata Fakultete za organizacijske vede Kranj kjer so po naših preverjenih virih nekateri zaposleni terjali vpogled v študijsko dokumebtacijo diplomanta Boštjana Trilarja, mestnega svetnika Več za Kranj in prej župana Kranja. NISO DOBILI NITI ENEGA PODATKA, KER NAJ BI ŠLO ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, DOBILI PA SO PREPOVED STIKOV Z NOVINARJEM OZIROMA NOVINARJI. TODA DOBILI SO TUDI POJASNILO, DA NAJ BI V ZADEVI TRILAR PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI "UREJELA" PRODEKANJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE, ZDAJ V.D. DEKANJE! SEVEDA PROFESORJI IPD. PRIHAJAJO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI V STIK Z VSEMI TAKIMI PODATKI IN ZATO JE BIL TAK SKLEP ZA MNOGE POSKUS PRIKRIVANJA IN USTRAHOVANJA OZIROMA ODMIK OD POSKUSA, DA UREDIJO MOREBITNE NEPRAVILNOSTI, ČE SO BILE. Trma razpolaga tudi s podatkom, da ni bil opravljen tehnični pregled diplome kar je pri drugih bilo opravljeno, pri Trilarjevi pa ne. Glede na to, da so na s FOV že odgovorili, da je bilo pri diplomi kranjskega politika vse zakonito, je seveda izredna seja senata nakazala vsaj to, da želijo tudi zaposleni (za diplomo so izvedeli na Trmi) zvedeti več o tem, kdo pri njih diplomira in kako. Spomnimo: mentor diplome je bil dekan Podbregar, ki ga je oktobra kot v.d. nasledila Šprajčeva.

![](/img/005 (2).jpg)

Zelo preprosto bi lahko vsak dvom odstranil Boštjan Trilar, mestni svetnik. Kot župan Kranja je namreč posloval (občina-Fov) in posredno plačeval tudi dvojico Šprajc&Podbregar kot izvajalca študije o otroškem varstvu. Pri slednji je leta 2016 diplomirala njegova žena Mojca. Na naša vprašanja ni odgovoril kar pa je seveda njegova pravica. In tako za zdaj ostaja cel kup nejasnosti, kako je po 27 letih od prekinitve študija opravil vse obveznosti (če mu jih je bilo sploh treba) in diplomiral. Po neuradnih podatkih pa zadeva ni postala zanimiva le za novinarje ampak tudi za koga drugega....