Trma je zasuta z mnenji, vprašanji in ocenami o tem, kako poteka vzdrževanje občinskih stanovanj. Za lažjo predstavo: Boštjan Trilar je kot župan leta 2018 sklenil dogovor s podjetjem(a) Dilca in Dilca plus kjer gre za bolj ali manj iste osebe. In obe podjetji zadnja leta tudi serijsko delata za MO Kranj - to pa gre mnogim v nos. Letos še poteka nov razpis, a stališče MO Kranj nam je pojasnil podžupan Janez Černe: "Dejansko je tak dogovor bil in dejansko sta v njem zajeti dve podjetji iz Kranja. Mi smo pregledali in preverili zakonitost in od različnih ustanov na državni ravni (računsko sodišče ipd.) dobili jasna stališča - kršitev za to pristojni niso ugotovili. A dogovor je preteklost, nov razpis pa v teku in seveda se vsakdo, ki ima pogoje, lahko prijavi!" Oglasil se je tudi pobudnik Tomaž Sajovic in poudaril, da želi nekatere svoje navedbe dopolniti glede vloge Igorja Velova, Boštjana Trilarja, Toma Bradaške: "Vsekakor je gospodarjenje z okoli 500 stanovanji naloga vsake oblasti, dogovor prejšnjega župana pa je vsekakor nekaj posebnega...Uradnik Bradaška se je prav v času Trilarja vključil v to področje, Velov pa neposredno ni bil vpleten...je precej zamotano vse skupaj!" Prav tako je svoje stališče dodal mestni svetnik Igor Velov: "Ko smo Mladi za Kranj postali del politike in dobili tudi svojega župana, smo želeli urediti to področje in - zdaj je nova oblast na istem. Sam pri tem nimam kake aktivne vloge, sem pa prepričan, da je to velik kapital Kranja s katerim bi morali bolje gospodariti. Zavračam pa trditve o mojih vplivih..." Uspešnost podjetij (Dilca, Dilca plus) na razpisih oziroma pri poslih s stanovanji je nekaj, o čemer se govori neprestano - a obenem so nam nekateri poznavalci tudi pojasnili, da gre pač za poznavanje zadev, ustrezno nizke ponudbe ipd. Konec koncev sta obe podjetji prejeli iz proračuna že preko 1 000 000 evrov od MO Kranj! Kaj se dogaja v ozadju in ali so razpisi (bili) prirejeni ali prilagojeni pa je zadeva, ki brez jasnih dokazov pač ostaja na ravni "čvek". Župan Matjaž Rakovec je ob nastopu svojega mandata še kako izpostavil prav kapital, ki ga Kranj ima s stanovanji in da je naloga te oblasti, da to področje uredi. Res pa je tudi, da najemniki stanovanj niso (bili) za to, da stanovanja odkupijo - za to se jih je (odgovor MO Kranj svetniku Velovu) odločila le peščica. Kranj ima torej ogromno premoženje, zanj je treba skrbeti in ga vzdrževati. Od teh ugotovitev naprej pa seveda velja: nadzor je nujen in potreben....! Trma je tudi tu.