Kranj je bil soočen s pritiskom tujcev s Kosova, ki se umirja - a tu so posledice! Za stotine tujcev, po večini Kosovcev, nihče dejansko ne ve, kako je z njihovim bivališčem (stalnim ali začasnim) in Trma je prva kot medij opozorila na problematiko, ki je že dobila odmev od države: spremenjena zakonodaja pač odpravlja določene slovenske posebnosti, ki so omogočale desetine prijavljenih na enem naslovu (med drugim je tako stanovanje oddajal mestni in državni svetnik Igor Velov tik občine, policije, davkarije...). ODGOVOR UPRAVNE ENOTE KRANJ O TEM, ZAKAJ NA OGLASNI DESKI VLADA PRAVA GNEČA ENAKIH ALI PODOBNIH OZNANIL...