Podjetnost šefa mestnih služb v Komunali Kranj je imela seveda praktične posledice: ponudbe za zdrav zrak v šolah s pomočjo tehnoloških rešitev lokalnega politika SDS, zaposlenega v javnem podjetju in - zasebnega podjetnika! IN NEKOGA JE ZMOTILA URA POŠILJANJA ELEKTRONSKE POŠTE S PONUDBAMI IN JE NA TO OPOZORIL TRMO - MI PA KOMUNALO VPRAŠALI, KAKO IMAJO REŠENO S KRISTANOM OZIROMA KOMURKOLI GLEDE ZASEBNIH POSLOV V ČASU, KO DELA V PODJETJU...PA SMO DOBILI ZANIMIV ODGOVOR IN POJASNILO!

KER SMO MALO BOLJ TEČNI KOT DIREKTOR BERČON, SAMO ENO VPRAŠANJE: ZAKAJ NI BIL RAČUNALNIK NASTAVLJEN NA ČAS, KO SOLASTNIK ZASEBNEGA PODJETJA NI V SLUŽBI NA KOMUNALI - NA PRIMER MED POLNOČJO IN ČETRTO PONOČI? SAJ POŠTA PAČ POTUJE NA NASLOVE NEMOTENO, KAJNE? KO PA NASTAVIŠ STROJ, KI JE POTEM IZGOVOR, NA URO, KO SI DEJANSKO V JAVNI SLUŽBI, JE TO VSAJ NESPRETNO ALI ČUDNO, KAJNE?

Pa bodo to zdaj urejali v Komunali. S pripombo: vsako resno podjetje ima za uslužbence/zaposlene jasno pravilo, kako je s konkurenčno klavzulo. In če je povsem logično, da pridni delavci na smetarskih avtih tega ne potrebujejo ravno 100%, je pri šefih lahko precej drugače, kajne? KAR SAMO POTRDI DEJSTVO, DA JE (BILA) KOMUNALA V PRETEKLOSTI LOVIŠČE ZA POLITIKE LOKALNE SCENE IN TAKO JE - MED DRUGIMI - TJA PRIŠEL TUDI JURE KRISTAN. KI BO JUTRI MORDA VAŠ ŽUPAN....