Revizijo porabe denarja, ki ga vsi mi plačujemo svetniškim skupinam v mestnem svetu Kranja, je naročil župan in potem želel spremeniti pravilnik, ki nedoslednosti in zlorabe omogoča. TRMA PA JE ŽELELA IN ZAHTEVALA REVIZIJSKO POROČILO O PORABI JAVNEGA DENARJA, A SO TO NA MO KRANJ ZAVRNILI. KO JE MINILO PREDPISANIH 20 DNI PA JIH JE NA OSNOVNO NAPAKO OPOZORILA KAR POOBLAŠČENKA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, KAR OBJAVLJAMO. Mestna občina Kranj s svojimi številnimi pravniki namreč ni Trmi odgovorila na ustrezen način - zdaj pa bo morala. Obenem pa je povsem na dlani, da je omenjena revizija porabe našega javnega denarja še kako tudi - dokument, ki mora biti dostopen javnosti. Arhiv odločitev pooblaščenke namreč daje osnovo za to, a počakajmo na končno odločitev o tem, ali bomo zvedeli, kdo gosti svoje člane s čevapčiči ipd.! Svetniške skupine namreč imajo tudi posebno stroškovno mesto "reprezentančne storitve"! TE SO VISOKO NA LESTVICI PORABE DENARJA OD NEKDAJ, KER JE LEPO ZAPRAVLJATI DENAR ZA NOVOLETNA SREČANJA IPD. POGOSTITVE NJIHOVIH ČLANOV - PLAČAMO PA KAR VSI, KAJNE? Pravno službo sicer vodi gospa Mateja Koprivec, ki je dobila zaposlitev na občini v času župana Trilarja. Mi pa čakamo na odločitev kot smo počakali 20 dni in ugotovili - MOLK ORGANA! To pa pomeni, da so pravniki, ki jih plačujemo na občini, napačno odgovorili oziroma sploh niso odgovorili....Zdaj bodo!