Mestni svetnik Igor Velov se ni odzval na Trmino vprašanje, ali se strinja z razpravo Zorana Stevanovića na mestnem svetu, a tokrat prevzema pobudo sam in Trma vedno objavi vse, kar zadeva - Kranj. V imenu svoje liste naslavlja vprašanja (glej zgoraj) glede obveščanja staršev otrok v albanskem jeziku. Dopisa sta sicer skupaj, a je najprej objavljen v albanščini kar je zmotilo svetnika. Počakali bomo na odgovor župana/odgovornih. V Kranju seveda imamo precej tujcev, ki ne obvladajo slovenskega jezika in po številu izstopajo Kosovci/Albanci (priseljevanje je prva zaznala prav Trma in kasneje so tematiko obravnavali tudi kot poslansko vprašanje/. Oba posnetka sporočil smo prejeli od mestnega svetnika - vsaj nekaj je gotovo: podpisana je Civilna zaščita MO Kranj, dokumentu uraden pečat občine daje tudi uraden značaj. Zgovorna pa so seveda tudi vprašanja g. Velova!