Mohor Bogataj in Boštjan Trilar sta župana, ki sta se trkala ob odprti novi čistilni napravi po junaških prsih! Prav. Manj je znano, da ob tej visoko tehnološko zahtevni naložbi nismo znali uresničiti osnovnih zahtev za - čistejši Kranj: krajani Drulovke in Orehka so leta 2017 s klasičnim šah-matom spravili v kot direktorja Komunale Kocjančiča+župana Trilarja = PRILAGAMO ZAPISNIK OD KODER NI BILO VRNITVE! Preprosto so v zameno za to, da imajo čistilno napravo v bližini, dosegli odstranitev ostalih procesov - prekladalna rampa so včasih temu rekli. Preprosto, jasno: odpadke tako še naprej vozimo v mesto, jih odlagamo na dvorišču Komunale od koder jih odpeljejo naprej. Če jih...Če pa se kaj zaplete, ostanejo tam - v bližini gosto naseljenih delov Kranja. In na Zarici bi ekološko vzdržno prekladanje uredili dokaj zlahka, če ne bi politika ves čas podcenjevala ljudi (krajane iz okolja), ki so na koncu stisnili kranjsko oblast z dogovorom, ki je bil plod ene same resnice: NESPOSOBNOSTI OBLASTI, DA BI Z LJUDMI PRAVOČASNO UREDILA VSE TE PROBLEME. KO JE BILO ODPRTJE ČISTILNE NAPRAVE POD VPRAŠAJEM OZIROMA SO KRAJANI GROZILI S SVOJIMI OROŽJI, JE NASTALO TO, KAR DOŽIVLJAMO ŠE DANES: SMETI SO NAŠ TRAJNI PROBLEM, NEUREJEN DESETLETJE....IN PRI TEM SO BILI NEUSPEŠNI VSI DIREKTORJI KOMUNALE IN ŽUPANI. SEDANJA VODILNA POSADKA PA SE BO S TEM MORALA PREJ ALI SLEJ SPOPASTI. ČE POMISLIMO, KAKŠEN BOJ JE POTEKAL ZA DIREKTORSKI STOLČEK, SE MORAMO VSI VPRAŠATI, ČE NISO PRAVI PROBLEMI DRUGOD! Na kupu pred Komunalo, vsekakor. In pomislite: ves Kranj nima očitno enega urejenega prostora kjer bi mirno in strokovno ustrezno prekladali odpadke, ki so - kot trdi stroka - okolju nenevarni in zato ni čudno, da jih prekladajo sredi mesta!? Če nam to ni smrdelo vsaj 6 let, kdaj nam bo? Fotografije spodaj so iz leta 2014....zadnja pa od letos pomladi!