Zgoraj je sedanje stanje, spodaj pa začetek postavljanja ograj in vrtičkov pri Tušu...Kot je jasno videti, od invazije vrtičkarstva ne bo ostalo nič. Vprašljivo je le, če bodo kmetje oziroma lastniki zdaj to zemljo obdelovali. Nesporno gre za ukrepanje državne inšpekcije in dejstvo, da po nobenem prostorskem aktu ali kakem drugem predpisu na tem območju niso dovoljeni vrtički oziroma samovoljno spreminjanje namena kmetijskega zemljišča! To pa pomeni, da so tokrat inšpektorji postopali res dokaj hitro in učinkovito ter preprečili ogromno vrtičkarsko "naselje" ob vstopu v Kranj. TREBA JE RAZUMETI LJUDI, KI ŽELIJO OBDELOVATI KOŠČEK ZEMLJIŠČA, A ZLASTI V SMERI PROTI HRASTJU LAHKO VIDIMO POSLEDICE V NARAVI IN OKOLJU. PA ČE BI VSAJ VRTIČKI BILI ENOTNI IN UREJENI - NAVLAKA PLASTIKE IN ŠE ČESA NA ROB GOZDA IPD. JE RES GROZLJIVA. ZANIMIVO VPRAŠANJE: ALI BODO INŠPEKTORJI UKREPALI POVSOD, ALI PA SO SE ZADOVOLJILI Z UKREPI ZA USTAVITEV ŠIRJENJE VRTIČKOV NA PLANINI? Treba je vedeti, da je za ukrepe pristojna le državna inšpekcija, ker gre za zasebna kmetijska ali kaka druga zemljišča. Pa še pomislek: KOLIKO LET SO ISTI INŠPEKTORJI GLEDALI STRAN, KO SO LJUDJE OPASALI MESTO Z VRTIČKARSKIMI "NASELJI"!?