Kako je z zadolženostjo Kranja? V preteklih letih smo poslušali župana Trilarja, da denarja ni in se občina zadolžiti ne more (več), obenem pa smo bili iz leta v leto soočeni z naslednjim dejstvom: načrtov glede naložb nismo uspeli uresničevati tako, kot smo jih zastavili! Gre predvsem za naložbe, ki so zahtevne in trajajo dlje časa - leta so potrebna za priprave in tudi za izvedbo. Kako je bilo z izdatki 2020 IN KAKO JE Z DOLGOM KRANJA?

Zgornji podatki so iz gradiva, ki ga bo danes obravnaval mestni svet. Zanimivo: 1.januarja je občina imela na računu skoraj 10 000 000 evrov!? Toda eno je stanje v blagajni in drugo so izdatki, ki so načrtovani v proračunu, ki raste iz leta v leto...KAJ PA DOLGOVI?

Vsi župani se spopadajo z načrtovanjem na eni in uresničevanjem na drugi strani. Toda pri tem je treba vedeti, da sta "partnerja" navadno še dva: DRŽAVA S SVOJIMI USTANOVAMI IN EU KOT VIR DODATNEGA DENARJA...IN TAKO SO ZAPLETI STALNI, ČASOVNI ODMIKI PA TUDI!

Nov vrtec v Bitnjah sodi med naložbe, ki jih čakamo leta....letos je gradnja stekla!