1.

Mestna občina Kranj je vložila tožbo zoper mestnega svetnika stranke Resnica ZORANA STEVANOVIĆA, ker ni vrnil denarja, kga je iz proračuna "vzel" za osebne stroške pravdanja ( z županom in podžupanom se je zapletel zaradi obtožb, ki jih je izrekel...eno pravdo je že izgubil in mora plačati 2500 evrov)

2.

Občina je pozvala svetnika naj vrne denar, ker v pravilniku o porabi sredstev za mestne svetnike ni predvidena možnost porabe za ta namen. Občina je pridobila dokaze (odvetniške stroške) potem, ko je Zoran Stevanović sredstva porabil iz postavke proračuna za svetniške skupine.

3.

Zoran Stevanović ni odgovoril na pozive in je zato MO Kranj 1.9.2021 vložila tožbo zoper njega. To bo prvi tak primer, ki bo končal na sodišču, da bi nek svetnik vrnil domnevno nepravilno vrnjen denar v proračun - torej vsem nam.

Prilagamo še nekaj dokumentov, odgovorov, poizvedovanj - najprej pa izvleček iz ugotovitev MO Kranj, kako si je Zoran Stevanović plačal odvetnika v zasebni zadevi kot ugotavlja občina:

ZA POJASNILA BOMO ZAPROSILI PONOVNO G. STEVANOVIČA!

NIHČE NI KRIV, DOKLER MU KRIVDA NI DOKAZANA - VELJA TUDI ZA TO ZADEVO!