Razvojni svet gorenjske regije naj bi danes dobil novega člana Zorana Stevanovića na podlagi sklepa mestnega sveta MO Kranj. Najprej je svetnica Levice Ana Černe predlagala, da izberejo drugo kandidatko, ker Stevanović kot predstavnik občine v Komunali ni deloval dobro...**Nato se je oglasil Igor Velov in poudaril, da lahko glasujejo samo o tistih kandidatih, ki so bili predlagani in mestni svet je sprejel sklep (s 17 glasovi), da ZORAN STEVANOVIĆ NE BO PREDSTAVNIK KRANJA V RAZVOJNEM SVETU GORENJSKE REGIJE...**Očitno bo torej Zoran Stevanović v tej vlogi nezaželen, ponovno pa bo o kandidatih odločala najprej kadrovska komisija. Ana Černe je predlagala namesto njega svetnico Leo Bidovec, ki je bila sicer izvoljena na listi Zorana Stevanovića, a je z nje odstopila oziroma ni več članica svetniške skupine. Političen sklep: Zoran Stevanović bo težko v tej sestavi mestnega sveta dobil pomembnejšo funkcijo, ker zadeva "skupščine Komunale" še odmeva in mimogrede (povedano danes na seji): toži ga tudi podžupan Janez Černe zaradi domnevnih žalitev....