Leto 2010, takoj po volitvah: Mohor Bogataj sam, brez sklepa mestnega sveta in brez proračunske podlage v nekaj dneh sklene poravnavo, ki občino stane 620 000 evrov. Denar, namenjen Stanovanjski zadrugi Gorenjske pod vodstvom Franca Terana konča po sodni poravnavi na posebnem/fiduciarnem računu odvetnika Kristijana Gnilšaka, takrat sestavljalca politične koalicije v Kranju, danes pogodbenega odvetnika MO Kranj (prihodek od volitev iz proračuna: več kot 250 000 evrov brutto)

Leto 2011, občan Aleš Sladojevič: opozori javnost in medije in KPK in policijo in tožilstvo o sporni poravnavi, zganejo se policisti in kriminalisti, sledi kazenska ovadba zoper štiri vpletene.

Leto 2012: tožilstvo v Kranju zahteva preiskavo, ki je prvi del kazenskega postopka.

Leto 2013: preiskava steče, osumljeni se nanjo pritožijo, po maratonskem večmesečnem odločanju na sodišču je preiskava v začetku novembra postala dejstvo. V kazenskem postopku so Mohor Bogataj, Kristijan Gnilšak, Franc Teran. Župan je bil ovaden zaradi prekoračitve pooblastil in zlorabe položaja.

Kdaj bo in če bo ovložena obtožnica in kdaj bo sojenje, ne vemo. Vemo pa, da bo verjetno prej konec mandata Mohorja Bogataja kot pa dokončno odkrito ozadje poravnave. Nihče, ki je predkazenskem ali kazenskem postopku ni kriv, dokler mu krivda ni sodno dokazana.