Drago Lemut (uspešni podjetnik Le tehnike) je na srečanju krajanov Drulovke in Orehka slišal od direktorja mestne uprave Mitje Heraka tudi to, da župan in občina ne moreta izplačati zahtevanih odškodnin za krajane ob bodoči čistilni napravi. Nato je Lemut vprašal: "Kako je župan potem izplačal 600 000 evrov za poravnavo s Stanovanjsko zadrugo ? Mimogrede: gre tudi za zemljišča na tem območju! "Župan se je poravnal v sodnem sporu in za to je imel pooblastila. In podlago je imel v proračunu!" Dejstva: Mohor Bogataj je v kazenskem postopku zaradi sporne poravnave. Mohor Bogataj je izpeljal poravnavo preden je novi mestni svet dejansko deloval. Za to poravnavo ni imel postavke v proračunu za 2011, ker je prejšnji župan Perne kategorično odklanjal poravnavo in sleherno breme občine, ker je verjel v uspešno rešitev spora. Sprašujemo se, od kod taka pojasnila direktorja mestne uprave, bivšega policista in pravnika po stroki? Od kod trditve na javnem dogodku? Pa ne, da bi ne smel imeti svojega prepričanja ali celo pravnega mnenja. Le odvetnik Mohorja Bogataja še ni - ali pač? Kajti logično in pravilno in pošteno je eno samo dejstvo: zadeva pravno ni razjasnjena, uvedena je sodna preiskava o sporni poravnavi! Da pa direktor mestne uprave komentira in celo zaključuje kazenske postopke na tak način, je vsaj čudno....

Direktor Herak je krajanom ponudil dejstva, ki so v popolnem nasprotju s kazensko ovadbo, tožilsko zahtevo, sodno preiskavo. Kar ne pomeni, da niso točna: a tega Herak ne bi mogel vedeti - ali pač?