Gorazd Trček je znova ovaden, tokrat zaradi nedovoljenega parkiranja delnic, ki so jih v banki in še kje načrtovali za prevzem A banke oziroma združitev z njo. No, parkiranje delnic je gospodarski družbi prineslo 120 000 evrov zaslužka, Gorenjski banki pa 10 000 000 izgube zaradi razlike v ceni oziroma zaradi tega, ker je banka kupila delnice dražje kot bi jih v trenutku, ko je bilo "nedovoljenega parkiranja" konec lahko! Naša ljuba banka torej do konca leta čaka na svojo usodo (podržavljenje ali dokapitalizacija), med tem pa seveda novi ljudje odkrivajo grehe starih šefov...