Tožilstvo je našega bivšega župana posadilo na zatožno klop s pravnico njegove oblasti Tatjano Hudobivnik. A sta nedolžna, oproščena. Greh? Ko je bil razpis za direktorja uprave (Mitja Herak), je bilo zapisano določen čas - Heraka so zaposlili za nedoločen čas. Ko se je pritožil na delovno sodišče, občina sploh ni ugovarjala in je pripoznala zahtevek, a zganilo se je tožilstvo in ocenilo, da je zloraba položaja to, da se Mohor Bogataj ni odzval na ugotovitve inšpekcij, ki niso bile ugodne za zaposlitev uradnika Mitje, ki je uradnik na občini še zdaj. Odvetnica Mateja Likozar Rogelj je v svojem govoru opozorila, da se Mohorja preganja zaradi njegovega imena, da gre za lov na čarovnice....Pa je pravica (sodnica Marjeta Dvornik) odločila, da ni šlo za nobeno kaznivo dejanje in sta oproščena obtožbe. Lepotna napaka: tožilstvo se bo pritožilo....