Ima ogenj v Majdičevem mlinu ozadje zaradi katerega lahko lastnike (zgoraj) boli glava? KOT SMO ZA ZDAJ NEURADNO ZVEDELI NA MO KRANJ PRI PREPRODAJI OBJEKTA MO KRANJ NI BILA VPRAŠANA ALI UVELJAVLJA PREDKUPNO PRAVICO OB PRODAJI MLINA SEDANJIM LASTNIKOM! Prej se je enkrat sicer pravici odrekla, a zdaj bo to lahko podlaga za tožbo: skupaj z Gorenjskimi elektrarnami so namreč že pripravili projekt oživitve mlina in za to računali na evropska sredstva! OBJEKT PA JE ZDAJ KOT NAROČENO POGOREL, SEDANJI LASTNIKI SO V NJEM ŽELELI IMETI STANOVANJA. SEVEDA PA JE BILA OVIRA TUDI MNENJE DRŽAVNIH VARUHOV DEDIŠČINE, POŽAR PA BI LAHKO VPLIVAL NA USODO OBJEKTA. Silno bogata in vplivna družina Odlazkovih ima ogromno premoženje v različnih dejavnostih, posredno pa naj bi bili lastniki tudi Radia Kranj, ki naj bi ga prodal prejšnji lastnik Leo Oblak. Zakaj je zagorelo, ugotavlja policija - lastniki pa so zdaj poklicani, da uredijo vse potrebno za varnost pogorelega mlina, ki je po Arvajevih zamenjal več lastnikov - polovični je zdaj tudi bivši šef Komunale Tržič v času župana Sajovica, ki je zdaj poslanec Gibanja Svoboda. Prav Sajovic pa je sicer znan kot (so)lastnik številnih nepremičnin v Tržiču in okolici. ALI BO MO KRANJ S PRAVDNIM POSTOPKOM TERJALA NIČNOST LASTNIŠTVA OZIROMA BO UVELJAVLJALA SVOJO PREDKUPNO PRAVICO ZA NAZAJ PA ŠE NI ZNANO, KER BO ZA TO KLJUČNO PREVERJANJE VSEH DOKUMENTOV....Zapletom torej ni konca!