Danes bi se na jeseniškem okrajnem sodišču morala lastnica zemljišč in mama znane slikarke Klementine Golije soočiti z mestno občino oziroma zavodom za šport oziroma skakalnim klubom. **Tematika je zanimiva in klasična: Golijevi so prepričani, da so posamezni deli skakalnice (tekoči trak ipd.) na njihovih zemljiščih in hočejo, da se to uredi. Po približni oceni gre za kakih 2400 kvadrtanih metrov, smo izvedeli, namen tožbe pa je tudi jasen: občina naj odkupi kar uporablja! Skakalnica je sicer tudi "otrok" države kot panožni center, a očitno bo občina morala seči v žep...**Kot smo obveščeni, sicer pogovori in dogovori z občino potekajo, naša skica pa kaže sporna zemljišča in domačijo Golijevih....

Klavdij Tutta in Klementina Golija sta sicer vpeta v kulturni utrip že desetletja kot umetnika in organizatorja pomembnih slikarskih dogodkov. Zdaj pa je na vrsti čisto vsakdanje in banalno urejanje zadev, ki bi že morale biti urejene. Spomnimo se, kako draga je bila skakalnica za davkoplačevalce in spomnimo se tudi res grde zgodbe z žičnico (tudi ta se je odvila na sodšču) in zdaj je na vrsti še "poračun s sosedi", da bo že enkrat mir!? Za nameček pa zaradi skakalnice oziroma tekmovanja otrok SK Triglav tožijo tudi Peterkovi, ker se je zgodila nesreča in je bila hudo poškodovana mlajša hči zdaj že razvezanih zakoncev Peterka.....