PRESENEČENJE: MARTIN RASPET NAS JE POVABIL NA POGOVOR O ZADEVI Z RADARJI, A BO PISNO ODGOVORIL TUDI NA VSA NAŠA VPRAŠANJA!

1.

Radar "pištolo" uporabljajo redarji potem, ko je bil na dražbi kupljen od občine Šenčur za 15 000 evrov in ima ustrezen podstavek. Radar meri samodejno, trdi Raspet.

2.

Vsi posnetki radarja so računalniško obdelani s posebnim programom, ki bi izločil vse posnetke /in s tem kazni/, ki bi bili narejeni v drugačnem načinu snemanja prometa. Redarji snemajo samodejno in na avtomatski način, trdi Raspet.

3.

Seveda pa je vse to treba soočiti s pravilnikom, ki jasno opredeljuje samodejne radarske naprave in tiste, ki ne delajo samodejno (policijski radarji npr.). Raspet trdi, da njihov radar snema samo "avtomatsko" in na posnetke redar nima vpliva. Tudi če bi snemal v napačnem načinu, bi računalnik "izločil" posnetke in s tem kazni.

4.

TRMA PRIČAKUJE JASNE ODGOVORE NA NAŠA VPRAŠANJA. RASPET SI JE VZEL ČAS ZA PISNE ODGOVORE, KI JIHBOMO OBJAVILI. ZATRDIL NAM JE, DA SO PRIPRAVLJENI NA MOREBITNE SODNE PREIZKUSE NJIHOVEGA POČETJA IN DODAL, DA JE POČETJE DOVOLJENO, VERIFICIRANO IN SKLADNO S PREDPISI.

Počakajmo odgovore...

Ostaja dvom o tem, ali redarji v Kranju merijo hitrost in odrejajo kazni skladno s pravilnikom kar trdi njihov glavni in odgovorni Martin Raspet, ali ne - kot trdi naš vir, ki redarsko delo dobro pozna. TISTI, KI SO KAZNI ŽE PLAČALI, IMAJO NA VOLJO IZREDNA PRAVNA SREDSTVA, ČE ŽELIJO TA DVOM PREVERITI PO SODNI POTI...