Pa se je zgodilo tudi to: IZVOLJENI DRŽAVNI IN MESTNI SVETNIK IGOR VELOV KOT PRAVNOMOČNO OBTOŽEN NA ZATOŽNI KLOPI! Zgoraj je opisano vse pomembno, ko je bil to šele sum kaznivega dejanja. ŠELE SODIŠČE PA BO ODLOČILO GLEDE KRIVDE POLITIKA, KI PA SI JE S TEM NESPORNO - VELJA ZA POLITIČNE IN JAVNE KRITERIJE - POLITIČNO KARIERO POSTAVIL POD VPRAŠAJ. Ne mi, on si jo je. Mi kot volivci pa bomo o tem odločili letos na lokalnih volitvah.

1.

Igor Velov je po 31 letih samostojnosti in nove občine Kranj prvi aktualni politik, ki mora na zatožno klop. Do zdaj je očitke in obtožbo javno zanikal, nikdar mu ni prišlo na misel, da bi sprejel politično odgovornost in svoj status vsaj zamrznil dokler sodni postopek ni končan.

2.

Mohor Bogataj in Boštjan Trilar sta morala na sodišče. Prvi (oproščen) zaradi ravnanj z javnim denarjem kjer so bili na koncu na zapor obsojeni tisti, ki so ga od njega (občine) prejeli, on pa ne. Drugi zaradi tega, ker so prometne nesreče v pijanosti avtomatično del sodnih postopkov. Trilar je dosojene kazni poravnal in prestal tudi z dobrodelnim delom.

3.

Kranjska politika o tem dogodku molči. Ker so to njeni standardi in norme? Ko so nekoč svetniki neke stranke naročili in pojedli 200 kg biftka in drugih mesnin, je o tem govorila vsa Slovenija. Takratni svetnik SD STANE BOŠTJANČIČ je kot pravnik zadevo pojasnil zelo nazorno: NI PROBLEM V POŽRTIJAH POLITIKOV(ZA DENAR VSEH NAS), PROBLEM JE V PRAVILNIKU.MES(T)NI SVET MU JE SLEDIL IN NIČ SE NI ZGODILO DO ZDAJ, KO JE V TEM MANDATU TA SVINJSKI PRAVILNIK BIL SPREMENJEN.

4.

Kazenski zakonik predvideva za očitano dejanje Igorju Velovu od enega do petih let zapora. Ponavljamo: taka je obtožba in taka zagrožena kazen po zakonu. Igor Velov ves čas trdi, da gre za njegovo diskreditacijo ipd. - zdaj je na vrsti sodišče. Vsako sodbo je treba spoštovati.