Martin Raspet je šef medobčinskega inšpektorata MO Kranj in - kot se to preprosto reče - glavni redar! Lani je kupil (proračunski vir bomo še raziskali) radar, ki se mu reče "pištola" zaradi videza in z njim zdaj redarji merijo in kaznujejo udeležence v prometu. TAKLE JE ZAPIS O TEM, KI SMO GA PREJELI IN PREVERILI...

Redarji lahko merijo le s SAMODEJNO NAPRAVO kar pa pištola ni. Razen, če je na stojalu in postavljena in nameščena. KRANJSKI REDARJI PA TA RADAR UPORABLJAJO SKRITI ZA POSTAJALIŠČI, V GRMOVJU IPD. PO NAVEDBAH NAŠEGA VIRA IN TO "IZ ROKE" KOT POLICISTI, KI PA IMAJO ZAGOTOVLJENO TO PRAVICO.

Pištola postane nezakonita, če je uporabljena drugače kot - samodejna naprava. IN TAKO MOŽNOST NAM JE POTRDILK MARTIN RASPET.

KO SMO PREVERJALI SPLETNO STRAN PROIZVAJALCA, ZA TA RADAR NISMO NAŠLI STOJALA KAR PA NE POMENI, DA NE OBSTAJA. PAČ PA SMO NAŠLI FOTOGRAFIJO, KI PA NE PRIKAZUJE KRANJSKIH REDARJEV....

POLICIJSKIH FOTOGRAFIJ Z RADARJEM "IZ ROKE" MRGOLI....

JUTRI PA ZGODBA OBČANA, KI JE MASTNO PLAČAL NA TAKLE "ULOV" REDARJA S "SAMODEJNO NAPRAVO"