Oktobra 2012 je NK Triglav prejel članarino in pristopno izjavo člana Mirana Šubica, ki je postopek izvedel skladno z navodili in klubskimi javno dostopnimi akti.

Od novembra 2012 do fenruarja 2013 je NK Triglav na različne načine zavajal člana Mirana Šubica glede včlanitve v klub. Dajal mu je napačne ali prikrojene informacije.

Februarja 2013 je član NK Triglav Miran Šubic sprožil ustrezen postopek pri Ministrstvu za šolstvo in šport oziroma pristojnem inšpektoratu. Vloga je bila sprejeta, opravljen je bil inšpekcijski pregled pri NK Triglav.

Avgusta 2013 so bile zavrnjene pritožbe NK Triglav formalne narave (glede pristojnosti inšpektorata), na vsebino odločitve inšpektorice mag. Katarine Andlovic pritožbe sploh ni bilo.

Ugotovljeno je bilo, da NK Triglav ni deloval skladno s svojimi akti (statut) v postopku včlanitve Mirana Šubica. Ugotovljeno je bilo, da je klub kršil tudi Zakon o športu.

7.8.2013 je inšpektorat o tem seznanil zavezanca za nadzor (NK Triglav) in mu naložil, da do 15.9. 2013 odpravi ugotovljene nepravilnosti.

Predsednik kluba je bil ves ta čas Beno Fekonja, ki je po statutu odgovoren za delovanje NK Triglav.

BREZ KOMENTARJA....

ps/PREBERITE DOPIS INŠPEKTORICE

Klavdij Pervanje bo zagotovo zaščitil zakonito delovanje kluba kjer vodi nadzorni odbor...
Soodgovorni za nezakonito delovanje kluba...ali pa pojma nimajo? Oboje je slabo.