Podžupan Boris Vehovec je po srcu bejzbolist kar je lepo. Ni edini podžupan, ki je bil povezan s športom (Velov=nogomet, Frelih=skoki, Kadoič=plavanje). Na Kokrici je želel zgraditi igrišče, ki ga klub potrebuje in zadeve se je lotil vsaj nespretno, če že ne na skrivaj: na svojo stran je pridobil Milana Klemenčiča, predsednika KS, ta je zagotovil podporo.Prav. A podporo so športniki pogojevali s tistim, kar ne Vehovec, ne kdo prej ni uspel narediti: da Kokrica dobi športni park za krajane in če je v njem bejzbol - prav. Da dobijo cesto do njega. Da gre za urejeno, jasno začrtano gradnjo. Tu se je ustavilo, ker Vehovčevega projekta v proračunu sploh ni. Ker gospodarjenje s tem zaščitenim prostorom tudi v prihodnje terja ustrezen program, odločitve. In zdaj je zgodba podobna kot so se že dogajale: prvenstvo v bejzbolu je pred vrati, krajanom Kokrice je treba dopovedati, da se morajo - odpovedati. Njihovemu zemljišču, ki ga bo dobil v roke bejzbol klub, drugače gradnja sploh ni možna! In zagotovila o športnem parku daje župan, ki mu svetniki uhajajo s seje, da postane nesklepčna? Jasno je, da papir vse prenese, a krajani Kokrice so do zdaj delali slačilnice z lastnim denarjm, urejali igrišče sami in z lastnim denarjem, imeli tekme in veselice z lastnim denarjem, postavili igrala z lastnim denarjem....??? Resnica našega podžupana Vehovca bi bila za mnoge sprejemljiva, če bi jo vsem upal na glas povedati: naredimo to za bejzbol, občina bo naredila še tole in tole, mestni svet bo vse to podpre, zadeva dobi javen značaj. Tako pa se podžupan mirno zlaže, da nima nič z bejzbol klubom, ki bo lastnik zemljišč. Razen pisarne nad plavalnim bazenom, ki si jo zveza deli s kranjskim klubom. Je potem čudno, če ljudje ob protestnem odhodu obljubijo traktorje na igrišču? Ne, na tak način se niti z dobrimi nameni, niti s tujim denarjem ne da nikogar več prepričati.

Skrivnostni projekt: zelena barva pokaže novo bejzbol igrišče na mestu kjer je zdaj nogometno...