Pa smo dočakali tudi spletno pojasnilo pogodbe kjer je imela Trma (skoraj) vse prav - zlasti pa je izbezala iz luknje določila, ki so - tragikomična. In jih je pojasnil tudi famozni odvetnik - oziroma: jih je skušal pojasniti. Ostaja dejstvo, da članstvo tega kluba ni vedelo, da so od zdaj naprej prihodki od prodaje igralcev - deljeni! In da za to agencija kot partner ne prispeva nič - ker se ji posojilo v obliki 6000 evrov mesečno vrača (predsednik kluba se je še pohvalil, da je partner kot - banka kar dejansko pove vse o tem skrpucalu). In seveda je ključno naslednje: vsak naslednji prihodek kluba bo (kot je pojasnjeno) služil tudi agenciji, ki se bo najprej poplačala do centa, obenem pa pobrala še polovico prihodkov od prodaje igralcev! Gospodu Vrečerju ali komurkoli že ne oporekamo: zanj je lahko zadeva koristna, zakonita, poslovno ustrezna ipd. Mi pa verjamemo zdravi pameti: če bi klubu isti denar nekdo posodil, bi mu pač morali vrniti z obrestmi. Te so danes za posojila nekaj odstotkov ....=beno predsednik kluba pa je podpisal drugačno pogodbo kjer nekdo za "posojilo" prejme tudi bogato plačilo. Ja, tudi agencijsko iskanje sponzorjev ipd., je logična in ustaljena praksa - provizija do 30% je že visoka. In pomislite: Vera Zevnik je kot članica nekega drugega UO odločno nasprotovala pogodbi kjer je bil predlog, da agencija za vsak nov evro na področju trženja reklam ipd. dobi 25% od prihodka! In o kakih pravicah pri prodaji igralcev ni bilo govora. Zato se lahko pojavijo vsi odvetniki tega sveta v podobi "zaščitnikov dobrega imena =beno predsednika + UO" - taka pogodba je škodljiva za klub! Zato dodajamo samo preprost izračun: klub je v nekaj mesecih od agencije prejel komaj 20 000 evrov. Ko se pojavi nov prihodek (prodaja igralca, na primer) dobi =beno predsednika partner lahko vse nazaj do centa in - 50% od preostanka!? Škodljivost pa je še dodatno višja zaradi razmerij: klub ima mesečno po podatkih predsednika preko 30 000 prilivov brez "agencije", ki doda 6000. Nato pa isti partner pri načrtovani delitvi prihodka od prodaje dobi ves svoj vložek nazaj+50% od preostanka. Torej: vloži letno okoli 15% proračuna kluba, ki mu nato "posojilo" vrne in potem nastopi koristna in poštena delitev. Bratska, kajpak.... In zdaj seveda čakamo še na pogodbo, ne na mnenje o njej. Šele potem bo postalo jasno, kako so prodali Triglav in kdo ima pri tem vrečo brez dna! Logika =beno predsednika pa je seveda takale: "partnerju" pol dobička, ker mu že prej vrnem ves vložek!? Zato mi ne potrebujemo naročenih pravnih mnenj, ampak zdravo pamet! In ponavljamo: škodljivo do konca! In ponavljamo: tisti, ki je tako pogodbo podpisal, naj sprejme odgovornost. In dodajamo: za 72 000 evrov posojila se Triglav ne bi smel (raz)prodajati!

Ko je Triglav prodal igralca v AC Milan, je prejel vse dogocorjeno nadomestilo za klub na svoj račun. Posrednik, igralec sta bila izven tega dogovora in sta se o svojem deležu dogovorila z AC Milan! Triglav ni izgubil niti centa svojega denarja!
Izjavljam, da si Triglav do leta 2011 ni za svoje delovanje nikdar izposodil niti centa, najmanj na račun odstopljenih pravic komurkoli. Bili smo v stiski, a v take posle nismo šli nikoli. - bivši direktor Miran Šubic