Najprej dejstva: politik, mestni svetnik in predsednik NK Triglav =Beno Fekonja sistematično krši temeljni akt NK Triglav - statut. Skoraj tri mesece namreč Miranu Šubicu ni izdal članske izkaznice ali drugega potrdila o članstvu, nezakonito pa razpolaga ves ta čas tudi s plačano članarino, ki je prav tako kot pristopna izjava dokumentirano poslana klubu po pošti in na TRR. V lanskem letu je Ministrstvo za šolstvo in šport pregledalo 20 klubov in društev, tudi izvajanje njihovih temeljnih aktov kot je statut. Srečanje z inšpekcijami pa bo doživel tudi mestni svetnik in predsednik NK Triglav v bližnji prihodnosti. Sramota za klub z več kot 90-letno tradicijo je, da si na tak način maže dobro ime in sloves. Kajti včlanjevanje v klube in društva je zajamčeno z našo Ustavo!

"Ni me sram zase, ker vztrajam pri tem, da sem član kluba. Sram me je za vse tiste člane, ki to dovoljujejo in omogočajo. Dejansko s tem dokazujejo in potrjujejo, da ima predsednik prav, da je diskriminacija članstva pravilna in poštena. Človek, ki naj bi bil del naše oblasti in obenem na čelu kluba z nekaj sto mladimi na tak način kaže bojazen pred tem, da bi postal Miran Šubic član Triglava. Kdor se boji novih članov, očitno nekaj skriva. Česa in koga se boji vodstvo kluba, me niti ne zanima. Triglav je klub kjer sem član in to je zame dovolj. Če mi kdo to onemogoči, se borim. Iskreno pa pomilujem čredico odraslih, razumnih ljudi, ki to podpirajo oziroma kimajo takim odločitvam. In toliko bolj sem prepričan, da se je proti takemu početju vredno boriti z naslovom: "Kdo komu krade še klub!?"