Preplastitev atletske steze bo davkoplačevalce Kranja stala precej več - preko 900 000 evrov! Opravljena so sicer dodatna dela, a vendarle to pomeni, da je 350 000 evrov bilo potrebno najti v proračunu....Branko Fartek, direktor Zavoda za šport, je natančno pojasnil, kaj je bilo storjenega večl in bolje in dodatno. Nesporno je pri vsem skupaj nastajalo mnogo novih zahtev tako klubov kot zvez kot izvajalcev kot...in rezultat je jasen: poseg v žepe davnkoplačevalcev je bil nujno potreben, če naj bi bila naložba sploh končana! MESTNI SVET JE Z VELIKO VEČINO GLASOV SPREJEL "POPOPRAN RAČUN", ZA POVRH PA JE BIL DIREKTOR ZAVODA ZA ŠPORT BRANKO FARTEK DELEŽEN POHVAL NA POBUDO SVETNICE IRENE DOLENC /NSi! Včasih je tudi prekoračitev zneska kake naložbe deležna podpore, če so argumenti za to jasni, točni in naložba sama tako boljša...