Poglejte priloženo vabilo. Bojan Bešter je Prešeren že dolga leta, prešerno pa jemlje tudi življenje: v njem je treba kaj ustvariti. In ustvarja. V mestu, Prešernovem mestu. Da ne bo prazno na obletnico rojstnega dne pesnika, bo v Layerjevi hiši Bojan s sotrudniki pokazal, da je prešernovstvo nekaj drugega od kravatarstva, pozerstva, nadkulture....Dobro je, da je. Bojan, kajpak.