Trije stolpi+Grad Kisselstein=živo mestno jedro, kulturni dogodki in še kaj!? No, letno gledališče smo le dobili in tudi platnena streha je že strgana. Layerjeva hiša z veliko dogodki je tudi bila evropski projekt, a zdaj so milijoni evrov evropskega in našega denarja tudi pustili posledice. Evropski projekti terjajo zaposlovanje, ki ga seveda plača občina - ljudje pač morajo vzdrževati in skrbeti za novosti! Pa še Layerjevo hišo so zdaj dali Zavodu za turizem, ker edino tako lahko preživi. Zanimivo je, da niti na MO Kranj niso dokončno vedeli, koliko ljudi morajo zaposliti, da zadostijo evropskim predpisom po načelu: mi vam denar, vi odprete delovna mesta! Nesporno pa je kultura v Kranju draga zadeva - ampak: saj smo Prešernovo mesto! Je pa res, da zdaj dooooolgo časa naložb v kulturi ne bo. Pa ne samo tam! Zdaj je na vrsti komunala....