Spoštovana!

Društvo Trma in jaz kot njegov predsednik vaju prosimo, da kot najbolj odgovorna človeka Kranja (gospod Černe je odgovoren za družbene dejavnosti) čim prej javno zavzameta stališče do naše pobude, ki je preprosta

1.

Kranjska mestna knjižnica se ob svoji desetletnici delovanja v novih prostorih poimenuje PIBERNIKOVA KNJIŽNICA /Kranjska knjižnica Franceta Pibernika/ oziroma tako, da bo njegovo ime, priimek zajeto v imenu.

2.

Odločitev naj sprejme mestni svet na junijski seji na podlagi ustreznih postopkov.

3.

Poimenovanje je utemeljeno z delom in življenjem častnega občana Kranja (viri: Društvo slovenskih pisateljev o Piberniku, časopisni in drugi mediji o njem, njegov življenjepis, obrazložitev ob imenovanja za častnega občana Kranja)

4.

Vajin molk bomo predlagatelji in tisti, ki se s tem strinjajo razumeli kot pasivnost, ki je nenaklonjena našemu predlogu. To ni nič narobe, samo čas je, da se politika o tem odloči in sporoči javnosti in predlagatelju svojo odločitev.

Hvala za vajin odziv čim prej!

Društvo Trma, Kranj

Predsednik Miran Šubic univ. dipl. novinar

V Kranju, 10.05. 2021