Da ne bo napačnega vtisa: grešimo izdatno tudi mi. Priznamo. Ni nam vseeno, a ne zmoremo biti taki kot si želimo. A oblika je pomembna, VSEBINA PA GLAVNA! Zato seveda opozarjamo, da smo zabeležili že

19 800 000 ibiskov/klikov na Trma.si = MEJNIK BO 20 000 000 in ocenjujemo, da bo dosežen julija, ko bo čas za premislek o Trma.si.....!!!! Delujemo od 25.12.2011, z dveletno pavzo....

KLJUB IZREDNI BRANOSTI IN ODMEVNOSTI NAS JE ŽUPAN MATJAŽ RAKOVEC /po anketi najslabši župan mestnih občin Slovenije/ ODSTRANIL Z LISTE PREJEMNIKOV VABIL, OBVESTIL, SPOROČIL MO KRANJ - NE NJEGOVIH OSEBNIH. S TEM JE VZEL V ROKE PRAVICO, DA ODLOČA, KOGA MO KRANJ OBVEŠČA O SVOJEM DELOVANJU KAR JE SICER DOLŽNA STORITI PO STATUTU!

DEL MEDIJEV, KI SO DNEVNO OBVEŠČENI O DELU MOK, PREJEMA MESEČNO PLAČILO IZ PRORAČUNA! KAKO SO TI MEDIJI SVOBODNI IN NEODVISNI PRI POROČANJU, ZAKLJUČITE SAMI! OZNAČENI SO Z ZELENO PIKO! SEZNAM SMO PREJELI OD MOK SKLADNO Z ZAKONODAJO GLEDE DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGAS ZNAČAJA.