Tole je uradna, revidirana, točna, veljavna podoba NK Triglav Kranj 31.12. 2020. Objavljeno letno poročilo za 2020 pravi, da so imeli za okoli 100 000 evrov več kreditov in kakih 25 000 več neporavnanih obveznosti do dobaviteljev ipd. VEČ O TEM SLEDI.

Triglav je imel torej ob koncu lanskega leta za 700 000 obveznosti - od kreditov do dolgov dobaviteljem. Kar pomeni povečanje od prejšnjega leta, čeprav je poslovno leto 2020 sklenil brez izgube (30 000 ostanka, ki ni dobiček, ker gre za društvo). POENOSTAVLJENO: V ČASU VLADANJA BENA FEKONJE+MIROSLAVA MATIJAŠEVIĆA (PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNI), DIREKTORJA SANDIJA DORNIKA (ZDAJ PODPREDSEDNIK IN GLAVNI UPNIK), ALEKSANDRA VRTAČA (ČLAN UPRAVE IN UPNIK POTEM, KO JE ODKUPIL DOLG ENEGA OD PREJŠNJIH ČLANOV VODSTVA) IN TOMAŽA MEŽKA (ČLAN UPRAVE, ZADOLŽEN ZA FINANCE IN UPNIK KLUBA), IGORJA MAROŠE (ČLAN UPRAVE) IN DRUGIH JE KLUB USTVARIL TAK REZULTAT.

Spodaj podpisani podporni član Miran Šubic izjavljam, da obstaja torej kakih 700 000 razlogov, da me sedanji predsednik Franjo Radiković s pomočjo organov kluba - TAKOJ IZKLJUČI!

Kdo ima prav o tem, kam so pripeljali naš klub?

Poročilo si lahko navijači, člani kluba in vsi ostali ostali ogledate (glej spodaj) in preverite!

https://www.nktriglav.si/images/dokumenti/LETNO%20PORO%C4%8CILO%20NK%20Triglav%20Kranj%202020%20za%20upravni%20odbor%20-%20%20kon%C4%8Dno%20podpisano.pdf