Beno Fekonja, poklicni plačani predsednik Triglava je v letu 2019 posloval tako, da je imel klub 220 000 evrov izgube in 560 000 neporavnanih obveznosti. Prilagamo njegov odgovor kjer zavrača pojasnilo o tem, kdo "drži klub v rokah" s skrivnostnimi pogodbami ali posojili ali kakimi drugimi finančnimi prijemi o katerih tisti, ki plačujemo vstopnice, ne vemo nič! NK TRIGLAV KRANJ JE DRUŠTVO IN NE PODJETJE. NK TRIGLAV KRANJ NI PRIVATNA DRUŽBA AMPAK KLUB, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU. ZATO ZAHTEVAMO, DA IZVOLJENI FUNKCIONARJI V UO KLUBA JAVNOSTI POJASNIJO NEPORAVNANE OBVEZNOSTI V ZNESKU 560 000 EVROV KOT JE ZAPISANO V POROČILU O POSLOVANJU NA SPLETNI STRANI KLUBA. Dokler tega ne bodo storili, bomo navijači živeli v prepričanju, da vodstvo kluba na različne (pa čeprav računovodsko ipd. dovoljenje) načine prikazuje drugačno stanje v klubu kot pa to dejansko je! Čakamo!