Tole pa postaja bolj resno: ena od komisij mestnega sveta je soglasno podprla preimenovanje knjižnice po Francetu Piberniku! Res je, da je predsednica komisije že pred glasovanjem o "nadomestnem predlogu" odšla iz dvorane (domov?), a TO NE SPREMENI DEJSTEV: MESTNI SVET NI VEDEL ALI NI HOTEL VEDETI, DA OBSTAJA TAKO STALIŠČE. MORDA TUDI ZATO NE, KER TRMINE POBUDE NI BILO V GRADIVU AMPAK SO JO (NAMENOMA?) UMAKNILI, DA NE BI MORDA GLASOVANJE NA SEJI SVETA BILO DRUGAČNO? O tem bo zagotovo še čas za odgovore. KAJ SE OBČAN NAUČI:

*DRUŠTVO IZ KRANJA NASLOVI POBUDO KRANJSKI POLITIKI

*POBUDA SPLOH NE PRIDE NA SEJO MESTNEGA SVETA, ŠE MANJ JO POBUDNIK LAHKO POJASNI, ŠE MANJ JE O NJEJ KAKA RAZPRAVA, ŠE MANJ OBLAST NANJO SPLOH REAGIRA..

*MED TEM PA MESTNI SVET ODLOČI O NEKI DRUGI POBUDI ZA KATERO STOJI PREDLAGATELJ, PODŽUPAN KRANJA...IN TA IMA NAENKRAT JASNO VEČJI POMEN OD DRUŠTVA, KI V MESECU DNI NE DOBI NITI ODGOVORA...PAČ PA GA PREZREJO KOT GA LE ZMORE PREZRETI OBLAST.

Gospod Pibernik, oprostite društvu Trmi, da smo nehote zmotili vaš večni počitek. Če bi vedeli, kako se bodo igrali z nami, društvom, pobudo bi ravnali enako - a na drug način!

PREČRTALO VAS JE MESTO JER STE ČASTNI OBČAN!