Danes je boj na medijskem bojišču neusmiljen in Trma bo nekaj svojih dodatkov še objavljala. Prav zgovorni so. Kot je zgovorno in jasno tudi to, da Mestna občina Kranj na straneh, ki jih plačujemo davkoplačevalci in jih ima v zakupu pri ediciji Kranjske novice, ne sme in ne more objaviti mojega prispevka, ki je "pismo bralca" čeprav se je že zgodilo /v zadnjih številkah/, da je bilo objavljeno kako pismo občana...MO KRANJ ME JE SEZNANILA S STALIŠČEM ODGOVORNE UREDNICE, SOLASTNICE IN DIREKTORICE GORENJSKEGA GLASA, DA TA MOJ PRISPEVEK NE BO OBJAVLJEN ČEPRAV JE TO MOJ POSKUS OPREDELITVE RAVNANJA MEDIJA, KI IZDELUJE 17 OBČINSKIH GLASIL NA GORENJSKEM, GLASILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI IPD. - VEČINOMA VSE PLAČANO Z JAVNIM PRORAČUNSKIM DENARJEM DAVKOPLAČEVALCEV. PREPROSTO POVEDANO: EDINA OBRAMBA, KI MI PREOSTANE V TAKIH OKOLIŠČINAH, JE - TRMA. Preprosto zato, ker kot posameznik (tako v tej zgodbi nastopam kar sem tudi vsem pojasnil) lahko plačujem Kranjske novice kot davkoplačevalec, mojega "pisma bralca" pa ne bodo objavili na straneh Kranjskih novic, ki jih soplačujem in, ki so predmet pogodbe med MO Kranj in GG. PISMO SEM POSLAL TAKO NA MO KRANJ KOT NA UREDNIŠTVO GG, PO TOLMAČENJU MARIJE VOLČJAK PA NE MORE BITI OBJAVLJENO NIKJER....NIKDAR NE TRDIM ALI NE BOM TRDIL, DA IMAM EDINI PRAV IN ZATO JE DOBRO, DA O TEM POČETJU GORENJSKEGA GLAVNEGA MAINSTREAM MEDIJA ODLOČIJO PRISTOJNI. SAM PA BI RAD POJASNIL, ZAKAJ SEM PREPRIČAN V SVOJ PRAV. DEMOKRACIJA?

V Kranjskih novicah/september je bil objavljen moj popravek teksta novinarke Vilme Stanovnik, ki je z zapisom o predsedniku NK Triglav objavila netočnosti. Urednica Kranjskih novic in Gorenjskega glasa Marija Volčjak je k mojemu popravku objavila tekst z naslovom »Pripis uredništva« kar pa Zakon o medijih izrecno prepoveduje. S tem je hote ali nehote vplivala na bralce oziroma samovoljno vplivala na objavljen popravek. Kot avtor slednjega sem jo namreč pozval, da ga objavi čim prej po objavi spornega teksta v Gorenjskem glasu, ker Kranjske novice izhajajo mesečno in bo med tem popravek lahko izgubil aktualnost. To je odklonila kar je njena pravica, nato pa s pozicije moči, ki jo kot odgovorna urednica, direktorica in največja solastnica Gorenjskega glasa ima, objavila pripis k popravku. Ker gre za sum kršitve medijske zakonodaje, sem jo pozval k opravičilu, a se ni odzvala in zato naj pristojni organi naše države ugotovijo dejansko stanje in kršitev sankcionirajo.

Rad bi bralcem pojasnil še, zakaj sem se oglasil s popravkom. Jure Gortnar je bil res 9.7. na skupščini NK Triglav izvoljen za predsednika, a je klub dostavil UE Kranj nepravilen, lažen zapisnik in ga je zato moral popraviti. To je trajalo do 21. 9., ko je uradno postal predsednik – a je že 30.9. tudi odstopil, zato bo potrebna nova skupščina kluba. To je dejansko stanje danes.

Želim dodati še tole: v Kranjskih novicah je lani Marija Volčjak kot odgovorna urednica omogočila objavo oglasa politične stranke Več za Kranj. Razsodišče oglaševalske zbornice je pravnomočno razsodilo, da je oglas neskladen s pravili oglaševanja v tistem delu kjer »napada« mene osebno. Marija Volčjak je sporni oglas umaknila tudi s spletnih strani Gorenjskega glasa.

Že drugič sem torej na straneh Kranjskih novic, ki jih kot davkoplačevalec Kranja plačujem tudi sam, soočen z ravnanjem urednice Marije Volčjak, ki je po moji oceni nesprejemljivo. Zato zdaj lahko že sklepam, da so taka ravnanja gonja zoper mene osebno kar je za medij, ki ga financira MO Kranj – nesprejemljivo.

Miran Šubic, univ. dipl. novinar