Robert Kranjec je prišel na sejo mestnega sveta v Kranju in glasoval - pa moralno in etično gledano ne bi smel. Ali je imel to pravico bo lahko ugotovila Upravna enota Kranj in policija (tak je postopek pri ugotavljanju dejanskega stalnega bivališča) in o moralni plati politika smo nanj naslovili vprašanja in na seji sveta vprašali, ali nam bo odgovoril. Njegov odgovor je bil, da ne smemo pisati o njegovi ..... (izpuščamo, ker ščitimo osebne podatke) in "da bomo prejeli pošto"! O tem, da se je preselil za stalno v drugo občino in tako ne izpolnjuje pogojev za mestnega svetnika nam ne on, ne njegov predsednik Zoran Stevanović, ne kolegice in kolega svetnik niso odgovorili - tudi njih smo opozorili na moralno plat početja bivšega znanega športnika, člana štaba slovenske državne reprezentance. Poudarjamo (in to je razvidno iz naših objav), da smo zaščitili njegovo družino mnogo bolj od Roberta Kranjca samega, ki je na različnih spletnih omrežjih in v medijih domala stalno dopuščal in omogočal in spodbujal (z intervjuji) podatke o svoji družini in pri tem ne manjka fotografij vseh članov....Proti temu nimamo nič, le čuvanje zasebnosti pač narekuje vsak sam in po svoje - da o znanih športnikih in politikih glede tega sploh ne pišemo. In še: razpolagamo s podatkom, da je na novem naslovu Robert Kranjec sprejel določene obveznosti, ki so pogojene z bivanjem na tem naslovu. Robert Kranjec je človek, ki je s svojo športno kariero postal zgled mladim - kako pa gre to skupaj s spoštovanjem zakonodaje o stalnem bivališču in iz tega izhajajoče pravice biti mestni svetnik prepuščamo njemu in še vedno čakamo odgovor, ali se mu zdi moralno in etično, da tako ravna!? Posebej tudi zato, ker prvi človek njegove svetniške skupine Zoran Stevanović rad opozori na "grehe" drugih v politiki - obenem pa podpira možno nezakonito ravnanje svojega svetnika in s tem izpostavlja pod vprašaj legitimnost delovanja v mestnem svetu..../se nadaljuje/

Vprašanje Zoranu Stevanoviću, vodji liste Zoran za Kranj: "Od kod se pripelje na seje mestnega sveta kjer prejema sejnino od davkoplačevalcev Kranja, Robert Kranjes - svetnik vaše liste? Iz Naklega ali s Kokrice?" NAPREDUJEMO!