Podporni član in kandidat za predsednika NK Triglav (na skupščini sem zaradi diskriminacije odstopil od kandidature pred volitvami) Miran Šubic sem šokiran nad dejstvom, da je zapisnik skupščine potvorjen, nepravilen, zlagan (definicijo prepuščam tistim, ki ga presojajo)! Kot kandidatu in podpornemu članu so mi bile kršene osnovne pravice člana kluba do vpogleda v delovanje kar je zajamčeno s statutom. Čeprav je predsednika kluba Bena Fekonjo pozval k temu tudi predsednik NO kluba, se slednji za to ni zmenil. Nisem prejel gradiva za skupščino in tako bi - hipotetično - lahko postal predsednik kluba brez enega samega podatka, koga in kaj vodim! Tako delo UO kluba (kjer je bil član in je član tudi novo izvoljeni predsednik Jure Gortnar) smatram za nedostojno kluba s 100-letno tradicijo kar že žalosti kot člana in navijača. Če bi obveljale take metode in tako izključevanje ljudi v kandidacijskem postopku, bi moral sam razmisliti ali še želim biti član kluba s takim vodstvom. Verjamem, da bo Jure Gortnar znal urediti stanje, vendar pa 20 dni po skupščini še ni pravnomočno vpisan v registre in dejansko še ne predstavlja NK Triglav. Naj organi pravne države odločijo, sam pa sem zaman prosil za zapisnik skupščine, ki sem ga pridobil po drugi, uradni in zakoniti poti: ali je kdo želel kaj skriti, ali so take nepravilnosti ogrozile skupščino on njeno veljavo, ne presojam jaz. Mi pa ni vseeno, da sem tuid na tak način dokazal, da želim klubu dobro in pri tem vztrajam. Če predsednik kluba ustvari 600 000 evrov dolgov in če klub izdela potvorjen zapisnik, so vsa vprašanja na mestu!"

Miran Šubic