Če bi bili žleht, bi zapisali: občinska uradnica Mendi Kokot je neuspešno skrivala Trmi podatke o števili kandidato za mestna priznanja 2022, ki jih zgoraj objavljamo. ZDAJ SMO ODGOVOR IN PODATKE DOBILI ČEPRAV SO NAS PREJ SEZNANILI, DA TO NI MOGOČE. JASNO JE, DA TRMA NIKDAR NE VERJAME VSEGA DRŽAVNIM ALI MESTNIM BIROKRATOM, KER NAJPREJ PREVERIMO, VPRAŠAMO, TEČNARIMO.... Zgodbe pa za nas glede tega ni konec. Še vedno se sprašujemo tole:

1.

Nagrajence lahko predlaga katerikoli občan/občanka Kranja. Procedura je jasna, a potem ne več tako...

2.

Predlagatelji /civilna družba?/ namreč v komisiji potem nimajo nobenega vpliva več, ker je slednja sestavljena samo in zgolj politično...

3.

Je tak odlok skladen s človekovimi pravicami, da kandidira in je izbran ipd.? ZAKAJ BI O MENI ODLOČALI MESTNI SVETNIKI ALI OD NJIH DELEGIRANI STRANKARSKI KADRI, NE PA OBČANI KRANJA PREKO SVOJEGA PREDSTAVNIKA?

Demokracija je hudič, če jo začneš jemati dosledno. Trma jo tako jemlje in že delamo na tem...

Miran Šubic, kandidat za nagrado Kranja na predlog občana