Z odstopom mestnega svetnika Roberta Kranjca smo zaključili zgodbo, ki je se začela v oktobru, novembru. Takrat smo prvič povprašali tudi Zorana Stevanovića (Zoran za Kranj) o statusu svetnika njegove liste. Stik z Robertom Kranjcem smo vzpostavili telefonsko - pogovor je začel on, ob naših vprašanjih pa je slušalko predal Zoranu Stevanoviću, ki je govoril namesto njega. Od takrat do danes - prosto po preedsedniku svetniške skupine oziroma njegovi objavi - pa jim (politični) zgled ni bil toliko v ospredju, da bi zadevo javno in transparentno uredili na začetku. Poudarjamo, da smo pozive k objavi resnice prejeli tudi iz Nakla, sosedje na Kokrici pa so nam tudi zatrdili, da ga tam že nekaj mesecev ni, ko smo zgodbo nadaljevali zadnje mesece. Vmes pa smo bili opozorjeni še na res dokaj pogoste objave zasebnih podatkov s strani Kranjca samega (revije in splet so prinašali reklamne zgodbe o tem ali onem izdelku, vsi pa so bili vezani na novo hišo kjer...). To pišemo zato, ker bi vsaka drugačna interpretacija seveda lahko kazala na našo gonjo ali preganjanje Roberta Kranjca kot lokalnega politika. Seveda pa smo opravili tudi vsa novinarska poizvedovanja - tako pri skakalcu/svetniku kot pri predsedniku in članih svetniške skupine. Odgovorov nismo prejeli in v odmoru med sejo sveta MOK smo ponovno za pojasnilo prosili tudi svetnika. Opozoril nas je, da moramo varovati njegovo zasebno/družinsko življenje. Kako ga je varoval sam, zadošča minuta "guglanja", mi pa smo dosledno ščitili tiste, ki jih v takem primeru ne zajema kriterij javnih osebnosti. Zaključek podajamo zato, ker so minili najmanj štirje meseci našega iskanja resnice. VSE JE BILO POTRJENO Z ODSTOPOM ROBERTA KRANJCA IN JAVNIM ZAPISOM ZORANA STEVANOVIĆA. VSE ZAKLJUČKE PREPUŠČAMO BRALKAM IN BRALCEM TRME!