O ravnanju kranjskega uradnika/direktorja javnega zavoda so bile obveščene novinarske organizacije /brez odziva/, kranjske svetniške skupine oziroma člani mestnega sveta /brez odziva/, občinski vrh /župan, podžupana/ in nihče se ni odzval. Prepuščam to vsakomur od njih in vsem skupaj. Klemen Malovrh je bil pozvan, da se za ravnanje opraviči in se tudi ni odzval. ZATO JE BILA NA TOŽILSTVO VLOŽENA KAZENSKA OVADBA ZARADI SUMA KAZNIVIH DEJANJ. OVADBA OZIROMA SUM NISTA OBSODBI, A STA SREDSTVO, DA DRŽAVA POJASNI, ALI JE ŠLO ZA SPORNO, KAZNIVO DEJANJE ALI NE. Poudarjam, da je tak način delovanja naše oblasti zame nevzdržen, nedopusten in sramoten za Prešernovo mesto leta 2023....Seveda pa bomo javnosti predstavili tudi vse okoliščine Dolge mize 2023, ko prejmemo odgovore na naša vprašanja.

S temi novimi koraki je Trma.si skušala zaščititi pravice, kio jih jamči Ustava RS in opozoriti, da si nihče ne bi smel vzeti pravic kot jih je Klemen Malovrh ali kdorkoli drug, ki ga pri tem podpira.

Miran Šubic, Kranjčan in novinar in državljan in....