Skupščina NK Triglav je bila 9.7.2020 in to poglavje bo še nekaj časa aktualno: stališče ene od državnih ustanov je, da pri delovanju društva /posebej pri skupščini/ pravice članov ne smejo biti kršene, ogrožene ipd. Spomnimo: ena od osnovnih pravic je tudi vpogled v delo društva, ki ne sme biti odtegnjen članom društva. Kako je bilo to še pod predsednikom Fekonjo, smo na Trmi pojasnili: zavrnil je celo zahtevo predsednika NO kluba, da omogoči dostop do informacij, ki jih lahko člani kluba dobijo o delu, poslovanju kluba. Če je s tem ogrozil tudi volilno skupščino pa bomo še videli. Gre preprosto za to, da Trma želi priti zadevi do dna - ne zaradi novega predsednika in vsega kar zraven pride, zaradi občutka in spoznanja, da je Triglav last skupine posameznikov, ki delajo kar hočejo. Ali res?