Trditev Trme: Javni zavod za turizem in kulturo Kranj in Gorenjski glas doo (odgovorni osebi Tomaž Štefe in Marija Volčjak) sta več let (vsaj 3) poslovala mimo predpisov, povezanih z javnim naročanjem (javna naročila, razpisi) pri prilogi Utrip, ki mesečno izhaja v sklopu Kranjskih novic. Obseg porabe javnega denarja znaša najmanj 50 000 evrov.

Podlaga za to trditev: po mesecu dni Tomaž Štefe kot odgovorna oseba javnega zavoda ni predložil dokazil za svoj odgovor o tem, da je najboljšega ponudnika (izbran Gorenjski glas) našel na podlagi raziskave tržišča in primerjave ponudb kar je sicer trdil v odgovoru 10.1.2010. Tako poslovanje kaže, da je sam osebno in kot odgovorna oseba protežiral Gorenjski glas kot edinega ponudnika dokler nam ne predloži dokazov, da je ravnal po predpisih in zakonih.

Predlog (zlasti stranki Več za Kranj, skrbniku javnega denarja oziroma pogodb v zvezi z njim):

*nadzorni odbor občine naj takoj preišče porabo javnega denarja, opisano zgoraj

*župan Kranja naj preko sveta zavoda vzpostavi zakonito poslovanje ZTKK

OPOMBA: ko bomo prejeli dokazila, ki jih Tomaž Štefe noče ali ne more posredovati, bomo vsa nova, drugačna dejstva objavili in popravili vse, kar smo morda napisali narobe na podlagi do zdaj dosegljivih informacij!