Kdo lahko za javnost zapre javni prostor v javni /občinski lasti? Klemen Malovrh, direktor zavoda za turizem je to storili 7.9.2023 in pred vrata dal varnostnika. S tem je onemogočil vstop v Gorenjski muzej, ki je bil po urniku - odprt, a dejasnko zaprt. S tem je lahko opravil selekcijo na zemljiščih, o katerih MO Kranj Trmi odgovarja takole:

Opala: grajeno javno dobro in last MO Kranj? Kako je mogoče potem zapreti javni prostor za - nedefinirano dogajanje? Prireditev torej ni bila prijavljena (na policijo oziroma upravno enoto), a se je zgodila po "režimi Klemena Malovrha", ki je najprej z dopisom, nato z varnostnikom PREPREČIL POROČANJE NOVINARJU TRMA.SI. Zanimiv je pristop MO Kranj, ki očitno rada odgovarja na vprašanja, ki jih ni prejela. Tudi tokrat so skušali to narediti. IN PRI TEM IZ STAVKA V STAVEK ZAPADALI V NASPROTJE: JE BIL TO DOGODEK ALI PA PRIREDITEV? OBOJE JE ZAPISANO....Mi jih tokrat o Dolgi mizi nismo spraševali, zanimalo nas je lastništvo parcel ob Gorenjskem muzeju oziroma LASTNINA JAVNEGA PROSTORA! In odgovor jasno kaže, da je to last MO Kranj - ne Klemena Malovrha, ne zavoda...OD KOD TOREJ FIZIČNA ZAPORA IN PREPREČEVANJE VSTOPA? O TEM PRED DOLGO MIZO NI BILO NITI ENEGA SAMEGA OBVESTILA JAVNOSTI. VELJAL JE DELOVNI ČAS LOKALA, KI JE V LASTI MO KRANJ. VELJAL JE ODPIRALNI ČAS MUZEJA KATEREGA USTANOVITELJ JE MO KRANJ.

Tako je pred muzejem in na Vovkovem vrtu, ko so tam prireditve. Javne prireditve! A pojasnila MO Kranj so zdaj usmerjena v to, da je organizator ravnal pravilno, ko (enemu) novinarju ni omogočil poročanja. Kajti - pomislite - Klemen Malovrh lahko javen prostor brez potrebnih in nujnih korakov (prijava prireditve z jasnim režimom vstopa ipd.) ZAPRE, KER PAČ NEKAJ ORGANIZIRA. PRIREDITEV ALI/IN DOGODEK? Zato smo vztrajali in vztrajamo: NIHČE NIMA BREZ POJASNILA IN OPORE V PREDPISIH IPD. PRAVICE PUSTITI PRED VRATI KOGARKOLI. KRITERIJI SO MOGOČI IN MOŽNI, A JE TREBA TEMU PRIMERNO RAVNATI PRI ORGANIZACIJI, PRIJAVI IPD. /SE NADALJUJE, BREZ SKRBI/

Kdo lahko "zapre" mestno lastnino za skupino, ki jo sam izbere? Tole so udeleženci in to je dogodek...ali prireditev?

Več kot mesec dni čakamo na odgovore o tem, koliko je kdo plačal ipd. za Dolgo mizo, ki je bila PLAČANA Z JAVNIM DENARJEM IN SO DELALI OB NJEJ IN ZANJO LJUDJE, KI JIH PLAČUJEMO Z JAVNIM DENARJEM. S KLEMENOM MALOVRHOM NA ČELU....