Janez Ziherl je eden najbolje plačanih mestnih uradnikov. Ko je s svojim ravnanjem omogočil preigravanje državne uredbe, je slednjo kršil, ker je dovolil hrup v nočnem času, ki ga državni predpis prepoveduje! Naša bralka pa demantira tudi trditev MO Kranj, da "pritožb ni bilo", ker je sama pritožbo inšpektorjem podala in se sklicevala prav na napake Ziherla! IN ŠE TOLE: JE JANEZ ZIHERL KAKORKOLI NADZOROVAL IZVAJANJE DOVOLJENJA, KI GA JE DAL? To je po uredbi namreč dolžan storiti....NESPORNO JE NEKAJ: ZA POČETJE JE NAGRAJEN. PRI PLAČI. Čestitamo....