13.9. in 15.9. in 17.9. 2021 je Trma spraševala in objavljala vse o procesu razbitja MO Kranj. Molčali so v SDS (Grims, Homan, Valič-Zver, Jenkole, Jenko, Kristan...), potem pa so v Ljubljani njihovi poslanci (24 0d 26) zabili nož v hrbet kranjski občini kot jo zastopajo zgoraj našteti! In molčali so "Kranjčani" Velov in Trilar in podobni, ki se trkajo po prsih in od nas pričakujejo glasove. KAKO BODO GOVORILI NA BLIŽNJI IZREDNI SEJI SVETA MO KRANJ O RAZBIJANJU OBČINE? BODO ŠE TIHO KOT SO BILI TIHO NA NAŠE VPRAŠANJE, KI GA OBJAVLJAMO!? NO, TO JE KRANJSKA POLITIČNA SCENA IN TO SO TISTI, KI BODO LETA 2022 NA VOLITVAH ISKALI VAŠO PODPORO! DA SE VE!