Konkurence pa tokrat nima: mestni svetnik Stane Boštjančič je s predlogom kadrovske komisije mestnega sveta premagal res čisto vse! Sedel bo v svetu Prešernovega gledališča, ki v tem času skuša slovensko javnost opozoriti s predstavo o izbrisanih? Da ni "premalo naša" ta tematika in predstava? Režira jo Bosanec, jojmene! Kajti svetnik Stane je bil tisti, ki se je za direktorico (piše se Djilas, o groza), ki je imela vse ustrezne reference zašefico istega gledališča nekoč vprašal, če je dovolj naša. Zdaj bo sedel v svetu gledališča, ker "je preizkušena osebnost na področju usmerjanja"! Pošteno res, take ljudi na prava mesta in bomo Kranju zagotovili, da bo naš z našimi ljudmi na naših položajih! Resnično pa je oblast v Kranju še enkrat naredila tudi medvedjo uslugo vsem pomembnim, ki jih predlaga v svete zavodov, ki jih oblast obvladuje: napisane so obrazložitve, ki vzbujajo prej smeh kot spoštovanje in so dejansko sramota za predlagatelja....Ta pa je župan preko svoje kadrovske komisije, da bo jasno!

Dogodek prejšnjega tedna pa so javno objavljeni izdelki Borisa Marčetiča (nekdanji policist in direktor radovljiške občinske uprave kot podjetnik uči kranjsko projektno pisarno in druge, kako se delajo dobri dokumenti), ki je že izdelal potrebne investicijske papirje za - telovadnico v Stražišču, krožišče pri sodišču in nov medgeneracijski center. Oblast, ki gleda dolgoročno, tako postopa: papirji so podlaga za naložbe, naložbe pa najdejo svoj prostor v proračunu. Res pa je, da v proračunu 2013 ni ravno veliko prostora za telovadnico v Stražišču!? Pa saj bo še leto 2014, ko bo tale oblast pomahala v slovo in potem seveda še mnoga druga leta. Kot so že bila do zdaj, ko so v Stražišču poslušali, da telovadnica ali dvorana bo. Medgeneracijski center pa je še (so)odvisen od dobrotnika v Švici, ki pa denarja (še) ne da za "naložbo v bivši gostilni"!? Boris Marčetič (povsem naključno bivši sodelvaec našega direktorja mestne uprave Mitje Heraka) pa je torej poskrbel, da se bo v Kranju zgradilo tudi kaj pomembnega za vsakda ljudi. Kaj se je zgradilo v dveh letih in pol od nastopa sedanje oblasti? Nimamo dovolj prostora za spisek....

Ni dolgčasa v Kranju, kajne?