Za 26 000 evrov so neupravičeno, nepravilno, škodljivo zapravi mesni ali mestni svetniki in svetnice. Oni nam vladajo, o sebi pa molčijo. Še bolje: afero so pometli pod preprogo, sram naj jih bo! Zdaj je zadnja priložnost, da popravijo vsaj malo vtis o sebi. Kajti prav vsi so na tem področju padli na izpitu: ne v poziciji, ne v opoziciji ni bilo niti enega, ki bi si upal pošteno in odgovorno priznati napake. Še več: skrili so se za pojasnilo enega med njimi, enega od njih, pravnika ali "prav(il)nika"!?

Zdaj bodo o vsem imeli priložnost znova spregovoriti. Nadzorni odbor občine je po dolgih mesecih in letih in obotavljanju nesporno zapisal, da pričakuje ob župana in svetnikov ukrepe: dokaze o odpravi napak! Ne, ni treba prinesti biftka, klobas in ostalega nazaj - poplačajte, kar ste neupravičeno požrli ali zapravili! Vrnite v mestno blagajno vsaj denar, ugleda Kranju ne morete povrniti.

Letos so volitve. Nekaj nas je, ki si raje odsekamo roko (ali obe) kot obkrožimo imena ljudi, ki so z mesno afero kot sramoto Kranja dokazali, da niso vredno svetniškega sedeža. In resnično tragično je in bo, da jim Kranjčanke in Kranjčani to odpuščajo s tem, ko sploh pomislijo, da bi zopet kandidirali, da bi zopet žrli naše žulje.

Politiki naj bi imeli višji prag za vrednote, za poštenje, bolj naj bi bili podvrženi presoji in kritiki. Teh 33 škodljivcev je od leta 2011 modro tiho. Skrivajo se za prikazovanjem, za obliko - vsebine ne dojemajo: če modro molčijo o sramotnih dejanjih, ki jih nesporno in dokazano niso zakrivili vsi v enaki meri, nekateri pa sploh ne, so enako krivi in odgovorni.

Naj se vam zatakne...