Mi plačamo Komunali vse in sproti, ni druge možnosti. Oni imajo na računu in v bankah nekaj milijonov evrov. In nam izstavljajo račune svoje neposlovnosti, nesposobnosti odziva na probleme, ki se jim dogajajo. Imenujejo nas "povzročitelji odpadkov" ! Ja, mi smo tudi povzročitelji njihovih plač in monopolizma, ki ga zganjajo. Sleherna podražitev bo ob sedanjem katastrofalnem stanju vprašljiva. Je res, ali pa nas samo strižejo kot ovce?

Kranjska Komunala pa ni nastala kar tako. Je plod občinskih politik in kadrovanj, plod konceptov in zakulisnih igric. Nekoč sta bila vodilna v nadzoru delovanja Alenka Bratušek, Lojz Potočnik - mestna svetnika. Danes je glavni Mohor Bogataj, ki ima preko naše občine v lasti dve tretjini Komunale. Jasno je, da politiki na lokalni ravni niso kar tako leteli v Komunalo po dobre službice. Proces je treba ustaviti, ker ovce nimamo več dlake - ni več kaj striči!

Pomislite perverznost: direktor Evstahij Drmota, pomočnik Jure Kristan in analitik Beno Fekonja so predlagali ogromno podražitev. Dopoldne. Mohor Bogataj je kot odgovorni lastnik pod nos dobil za milijon drago obremenitev. Lahko izbira: vse plačamo Kranjčani s položnicami ali pa gre iz proračuna in plačamo posredno tako, da ne bo tribune, vrtca, tržnice, postaje, šole, ker Komunala hoče svoje. In se odloči, da o tem odloča mestni svet. In tam sedijo Kristan,Fekonja, Drmota! Mestni svetniki, ki popoldne dobijo še sejnine za svoje politično delovanje!!!!

Kako bodo oni glasovali? Za svojo podražitev ali proti?

Kako oni odločajo o nas? Kako nas strižejo kot ovce! Ti isti svetniki in ta isti župan so dobesedno jokali, ko so odločali, ali bodo za oddelek dementnih v kranjskem domu upokojencev kaj primaknili: "Lahko damo 20 000 evrov, več res ni mogoče!" je bil plemenit župan. Zdaj bo Komunali treba dati milijon. Najmanj. Za Grosovo stopnišče na Jelenovem klancu smo dali 200 000. Za sporno poravnavo s Stanovanjsko zadrugo 600 000. Njegovemu prijatelju in popogodbenemu odvetniku občine 250 000. In tako dalje. Da ni denarja? Da ni za stare in onemogle, da ni za novo tribuno?