Znano je, da naš župan v neprestanem skakanju od začasnega v stalno bivališče in nazaj rad kakšno stvar prepusti podžupanom. Zato je najprej sklenil nezakonito pogodbo z Darkom Jarcem (SDS) o nekakšnem svetovanju. Ko je to padlo, je bil Darko nagrajen - s podžupansko pogodbo. Denar je več ali manj isti, vir plačila isti, prejemnik isti...Neizbrisen pečat je gospod Jarc pustil v tem mandatu s tem, da se je oglasil redko. Ko se je, ga ke poklopil kar Mohor Bogataj. Ko je namreč gospod Jarc govoril o slabem varnostnem stanju v knjižnici, ga je župan demantiral javno. V slogi je moč.

PodMohor Janez Frelih je upokojen in bogat. Prav je. Kdor dela, si zasluži. Nekoč je po sili razmer postal solastnik celotnega plinovoda v Kranju. Ki je v lasti njegove firme. Ki jo je takrat, ko je do tega prišlo, vodil. In župan je bil Mohor. In sta sklenila posel, ki je odličen. Samo: za koga? Ko je Mohor sedel ponovno na županski stolček, ga je predlagal Frelih. In postal podžupan. In veselo delujeta naprej v dobro vseh. Ali pa v dobro....?

Bojan Homan je močna osebnost, ki kot mediator pomaga ljudem v sporih. Ni problem, lepo. Smola ali sreča je v tem, da s tem tudi malce postrani zasluži. Koliko? O tem odloča dejansko sam. Ker Bojan mediator rešuje spore, potem Bojan za to izstavi račune in pridejo na občino kjer jih podžupan Bojan odobri in občina plača. Kot v risanki o Bojanu, ki z barvicami riše lepši svet. In barva Bojana Homana je barva poštenja. Kajti on hodi tudi na sodišče zahtevat pravico za svojega šefa stranke. Kar je prav in dobro. Mi imamo idejo: kaj če bi PodMohor opravil mediacijo v tej zadevi in bi bil končno mir? Ni problema, tu pa stroške postopka plača Trma. In ve, da je Bojan vsem nam in za vse nas drag človek.

Nada je PodMohor svoje vrste. Podžupanja koalicije, ki je ni več Njeno ogledalo je podrtija v Športnem centru. Ne, ni kriva, da bo podrtija ostala. Kriva je, ker je najprej prefinjeno športnikom zaželela, da dobijo nov objekt, potem pa ga je vrgla iz proračuna. V prid mladine, otrok, rekreativcev. Dani denarja? Kaj pa milijon za Blažunovo gostilno, ki jo bodo prej ali slej podrli?

Mohor Bogataj je imel točno take podžupane kot je sam.