Kdo od kandidatov za župana vas je presenetil s posluhom za vaše probleme? Kdo je osupnil s programom, ki lajša vaše težave? Trmator(ji) ponuja(mo) odgovor. Program!

1.Takoj dialog z državo za razširitev ceste proti Šenčurju/Brniku. Stanje je nevzdržno, kolone čakajočih vsak dan, promet grozljiv, ureditev slaba. Pritisk: zapora ceste.

2.Takojšen javen popis vseh praznih lokalov v Kranju, vsi prazni občinski leto dni zastonj. Da bo jasno, zakaj je mesto mrtvo in kdo ima raje zaprto in prazno kot manj zaslužka. Pritisk: poseben občinski prispevek za zaprte lokale.

3. Vsak dan sproti objavljen sleherni posel, ki ga je kdorkoli dobil z občino: kaj dela, za koliko, kdo je sodeloval na razpisu, če je bil, kako je bilo delo oddano. Da bo enkrat mir z "županovimi podjetniki", ki jim zaslužki z mandati županov letijo v nebo. Pritisk: javna objava na spletni strani občine.

4.Takoj sprejeti načrt za poslovno cono/ali več v objektih in na zemljiščih kjer je to mogoče in javen poziv podjetnikom, ki želijo sodelovati. Dialog z obrtno zbornico. Ker imajo poslovne cone v Žirovnici in Šenčurju, mi pa obljube. Pritisk: objava lastnikov in ustanov, ki to zavirajo.

5.Takojnje odprtje Forum Carnium: povabljeni vsi uspešni Kranjčani, Kranjčanke po svetu in vsi mladi s podjetniškimi in drugimi idejami. Pritisk: ideje niso projekti, a vodijo do njih. Mladi se morajo pojaviti z njimi, uspešni morajo prispevati izkšnje.

6.Takoj ustanoviti "Sklad za Kranj" kot fondacijo/ustanovo ipd z enim samim namenom: vanj prispevajo vsi, ki v Kranju in s Kranjem služijo. Namen: športne panoge+klubi kot blagovne znamke Kranja, kulturni dogodki+kulturniki kot blagovne znamke Kranja. Pritisk: javna objava tistih, ki v sklad ne prispevajo nič, a mlatijo cekine z nami, med nami, ob nas.

7.TAKOJ Z JAVNIMI FORUMI VZPOSTAVITI VRSTNI RED REŠEVANJA AKUTNIH PROBLEMOV: TRIBUNA ŠPORTNI CENTER ALI DVORANA V STRAŽIŠČU IPD. NA TA NAČIN ISKATI ZASEBNE VLAGATELJE IN OPREDELITI CILJE IN POGOJE /POSTAJA, TRŽNICA. Pritisk: v proračunu 2015 že denar za izvedbo vsaj enega projekta, tudi po fazah.

Trmator(ji), kandidati na listi "Vedno pretrti"!